Thiết bị cắt lọc sét 3 pha
Thiết bị cắt lọc sét 1 pha
Thiết bị ghép kênh quang VOM 4E1
Thiết bị ghép kênh quang VOM 8E1

Thông tin tuyển dụng

- 02 Chuyên viên Kinh Doanh
- 01 Chuyên viên Nhân sự
- 05 Chuyên viên lập trình Software và thiết kế Hardware
- 05 Kỹ sư lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông
- 02 Kỹ sư tư vấn thiết kế mạng ngoại vi, mạng truyền dẫn, mạng di động
- 05 -> 07 công nhân lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông

Thời gian làm việc từ 8h đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính