Sản phẩm Vision
Sản phẩm Tongyu
Tủ nguồn Outdoor OPS3
Tủ nguồn Outdoor OPS2-S

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty VITECO(1991-2021)

Thay mặt Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, Tổng Giám đốc có thư ngỏ gửi lời cảm ơn đến toàn thể Cán bộ Công nhân Viên đã, đang làm việc tại công ty cũng như đến toàn thể đối tác của công ty

Báo cáo tính hình quản trị công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chứng nhận ISO 9001:2015

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông báo Chứng nhận ISO 9001:2015

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông báo Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (sửa đổi lần 6)

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ( lần thứ 6).

Thông báo bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Thông báo thay nhân sự thành viên HĐQT, TGĐ và BKS Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2020

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2019

Thông tin tuyển dụng

- Chuyên viên xuất nhập khẩu

- Kế toán trưởng

- Kế toán viên

Liên hệ trực tiếp Anh Sơn (Phụ trách phòng Tổng hợp): 0986.300.758 để biết thêm chi tiết

>> Thông tin chi tiết
>> Tải Hồ sơ ứng viên