Nhà trạm Shelter 3D

Số pha:

Dòng tải định mức:

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha (TSG-TDS)

Số pha: 1 pha

Dòng tải định mức:

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha VLP60-1P

Số pha: 1 pha

Dòng tải định mức:

Thiết bị cảnh báo ngoài AMC-1U ver 1.2

Số pha:

Dòng tải định mức:

Thông tin tuyển dụng

- Kế toán tổng hợp
- Chuyên viên xuất nhập khẩu
- Chuyên viên lập trình Software và thiết kế Hardware
- Kỹ sư lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông
- Công nhân lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông

Liên hệ trực tiếp Chị Ly (Phụ trách phòng Tổng hợp): 0912.542.255 để biết thêm chi tiết

>> Thông tin chi tiết
>> Tải Hồ sơ ứng viên

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 03-06-2017

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, căn cứ vào Công văn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Báo cáo tài chính 2016

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (mã chứng khoán: VIE) của cổ đông Phạm Quang Hảo

Chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng là dịch vụ của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO dành cho mọi khách hàng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty. Theo phương châm: "Lựa chọn của bạn luôn luôn đúng" đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi thực hiện triển khai dịch vụ Chăm sóc khách hàng 24/7 (24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong 1 tuần).

Thông báo mất sổ chứng nhận cổ phần Hoàng Hồng Giang

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (mã chứng khoán: VIE) của cổ đông Hoàng Hồng Giang

Báo cáo tài chính 2017

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 , KQ bầu HĐQT , BKS

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2018 vào ngày 08-06-2018 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT , BKS

Bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Theo hướng dẫn của Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO thông báo bán đấu giá số cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần công ty VITECO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO