Nhà trạm Shelter 3D

Số pha:

Dòng tải định mức:

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha (TSG-TDS)

Số pha: 1 pha

Dòng tải định mức:

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha VLP60-1P

Số pha: 1 pha

Dòng tải định mức:

Thiết bị cảnh báo ngoài AMC-1U ver 1.2

Số pha:

Dòng tải định mức:

Thông tin tuyển dụng

- Kế toán tổng hợp
- Chuyên viên xuất nhập khẩu
- Chuyên viên lập trình Software và thiết kế Hardware
- Kỹ sư lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông
- Công nhân lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông

Liên hệ trực tiếp Chị Ly (Phụ trách phòng Tổng hợp): 0912.542.255 để biết thêm chi tiết

>> Thông tin chi tiết
>> Tải Hồ sơ ứng viên

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 03-06-2017

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, căn cứ vào Công văn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Báo cáo tài chính 2016

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (mã chứng khoán: VIE) của cổ đông Đào Xuân Quang

Chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng là dịch vụ của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO dành cho mọi khách hàng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty. Theo phương châm: "Lựa chọn của bạn luôn luôn đúng" đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi thực hiện triển khai dịch vụ Chăm sóc khách hàng 24/7 (24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong 1 tuần).