Thiết bị cắt lọc sét 3 pha
Thiết bị cắt lọc sét 1 pha
Thiết bị ghép kênh quang VOM 4E1
Thiết bị ghép kênh quang VOM 8E1

Thông tin tuyển dụng

- 02 Chuyên viên Kinh Doanh
- 01 Chuyên viên Nhân sự
- 05 Chuyên viên lập trình Software và thiết kế Hardware
- 05 Kỹ sư lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông
- 02 Kỹ sư tư vấn thiết kế mạng ngoại vi, mạng truyền dẫn, mạng di động
- 05 -> 07 công nhân lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông

Thời gian làm việc từ 8h đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 03-06-2017

Báo cáo tài chính 2016

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.