Thiết bị cảnh báo AMC 3.0

1.   Các chức năng điều khiển chính

     +   Tự động điều khiển luân phiên điều hòa và quạt thông gió để tối ưu năng lượng sử dụng (căn cứ theo nhiệt độ trong, ngoài phòng máy và độ ẩm ngoài môi trường).

     +   Tự động tắt điều hòa, bật quạt thông gió khi mất điện AC, điện AC quá cao hoặc quá thấp.

     +   Hỗ trợ điều khiển 02 Điều hòa và 02 hệ thống quạt thông gió (có thể sử dụng 01 hệ thống DC và 01 hệ thống AC)

     +   Tích hợp sẵn tính năng báo cháy, báo khói, cảnh báo cửa, chuyển động (Tuân thủ TCVN 5738:2001 về PCCC)

     +   Tất cả các tính năng tự động điều khiển, các ngưỡng điều khiển, cảnh báo có thể đặt thiết lập bằng phần mềm

     +   Tự động xuất các cảnh báo về nhiệt độ, độ ẩm, điện áp AC, DC ra màn hình LCD

     +   Tích hợp khả năng kết nối vào hệ thống quản lý tập trung WebServer.  

2.   Các chức năng điều khiển chính​​

     +   Đo đạc, giám sát và cảnh báo các thông số môi trường: Nhiệt độ, độ ẩm, ngập nước, mở cửa, chuyển động.

     +   Cảnh báo cháy, khói bằng còi, đèn tại trạm và gửi cảnh báo về trung tâm khi có lửa trong phòng và nhiệt độ phòng tăng cao.

     +   Cảnh báo mở cửa, đột nhập bằng còi, đèn và gửi cảnh báo về trung tâm khi có mở cửa và có chuyển động trong phòng.

     +   Giám sát và điều khiển các thiết bị tại trạm như Điều hòa, Quạt, Đèn từ xa .

     +   Đo đạc, giám sát các thông số điện AC và DC tại trạm (điện áp, dòng điện) .

     +   Xuất ra các báo cáo linh họat, chính xác về họat động của các trạm:

     +   Thời gian chạy máy nổ, mất điện

     +   Thời gian chạy điều hòa, quạt, đèn

     +   Các báo cáo về cửa, báo cháy, báo khói

     +   Các thông số về điện AC, DC tại trạm

     +   Tích hợp khả năng giám sát bằng hình ảnh tại các trạm (thông qua IP camera)

     +   Chức năng nhắn tin cảnh báo qua SMS (Chức năng tùy chọn khi AMC được kết nối với Server).    

 

Để xem đầy đủ và chi tiết xin vui lòng click tại đây