Thiết bị cắt lọc sét 1 pha VLP60-1P

GIỚI THIỆU:

Thiết bị cắt lọc sét VLP60-1P là sản phẩm do công ty Viteco nghiên cứu chế tạo, hoàn toàn thích hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, dựa trên công nghệ MOV (Metal Oxit Varistor) và TCO (Thermal Cutoff Fuse) cho các module cắt sét sơ cấp và thứ cấp

Thiết bị cắt lọc sét VLP60-1P cho phép nhận biết khả năng làm việc thông qua mức phần trăm bảo vệ (từ 20% đến 100%). Cảnh báo bằng đèn tại thiết bị xuất hiện khi khả năng bảo vệ xuống còn 40%, đồng thời đóng tiếp điểm rơ le xuất tín hiệu cảnh báo về trung tâm

Thiết bị cắt lọc sét VLP60-1P được lắp đặt tại nguồn điện đầu vào cho nhà trạm viễn thông, đài truyền thanh truyền hình, Datacenter, nhà xưởng,…để bảo vệ các phụ tải điện đầu ra an toàn trước ảnh  hưởng  của dòng sét  lan truyền hoặc các xung nhiễu nếu xuất hiện trên đường nguồn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Xem chi tiết tại đây: Thiết bị cắt lọc sét VLP60-1P

CHỨNG NHẬN LIÊN QUAN:

1. Chứng nhận hợp chuẩn CLS 1P

2. Kết quả đo kiểm: Kết quả đo kiểm thiết bị CLS 1P