Sản phẩm Tongyu

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO giới thiệu các sản phẩm của Tongyu

1. SFP của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY

2. Antennas cho hệ thống IBS của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY

3. Antennas cho BTS của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY

4. Datacom Thiết bị mạng  của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY

5. Jumper - Cable của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY

6. Antennas cho thiết bị Microwave của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY

7. Combiner RF của Tongyu: Xem thêm TẠI ĐÂY