Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông báo Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2019

Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (sửa đổi lần 6)

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ( lần thứ 6).

Chứng nhận ISO 9001:2015

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO thông báo Chứng nhận ISO 9001:2015

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty VITECO(1991-2021)

Thay mặt Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, Tổng Giám đốc có thư ngỏ gửi lời cảm ơn đến toàn thể Cán bộ Công nhân Viên đã, đang làm việc tại công ty cũng như đến toàn thể đối tác của công ty