Theo hướng dẫn của Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO thông báo bán đấu giá số cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

 

1. Thông báo bán đấu giá

Tải xuống tại đây

 

2. Quy chế đấu giá

Tải xuống tại đây

 

Trân trọng thông báo!