Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Giấy chứng nhận doanh nghiệp: Lần đầu số 0103011134 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Thay đổi lần thứ 18 số 0100686181 ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY