Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành

(Theo công văn số 6571/UBCK-QLCB ngày 29/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thoogn báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

 

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

 

2. Địa chỉ: Số 35 Ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

3. Điện thoại: (024) 3636 0657                                    Website: viteco.vn

 

4. Vốn điều lệ: 20.612.440.000 đồng

 

5. Mã cổ phiếu: VIE

 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0100686181 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 20/08/2020.

 

 

Chi tiết xem: Tại đây