Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tình hình quản trị năm 2021

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021:

 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

- Địa chỉ trụ sở: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3 862 2727

- Vốn điều lệ: 20.612.440.000 đồng

- Mã chứng khoán: VIE

 

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (Bản đầy đủ): Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (Bản công bố thị trường): Quý vị xem chi tiết tại đây