Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty;

1. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định mãn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Phú Hưng kể từ ngày 15/08/2019

 

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

 

2. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho Ông Hoàng Ngọc Hùng kể từ ngày 15/08/2019

 

Quyết định bổ nhiệm của Công ty: TẠI ĐÂY

Công văn thông báo : TẠI ĐÂY