- Chuyên viên xuất nhập khẩu

- Kế toán trưởng

- Kế toán viên

Liên hệ trực tiếp Anh Sơn (Phụ trách phòng Tổng hợp): 0986.300.758 để biết thêm chi tiết

>> Thông tin chi tiết
>> Tải Hồ sơ ứng viên